Palang khí Hàn Quốc

Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer

Tên sản phẩm: Air hoist
Thương hiệu: KHC (Korea Hoist)
Tải trọng: 0.25 tấn đến 30 tấn
Xuất xứ: Hàn Quốc.

   Dưới đây là một số thông tin tham khảo sản phẩm palang khí.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Air Hoist - Air Balancer - Zeno Balancer
Thông tin sản phẩm Palang khí hãng Hàn Quốc

  Xem thêm thông tin sản phẩm >>> Bấm tại đây <<<

Hits: 83

error: Content is protected !!