Ray điện an toàn Compact bar

Tên sản phẩm: Ray điện Compact bar
Mã sản phẩm : MS-CB
Cường độ dòng điện cho phép: 60A, 90A.
Chiều dài: 3 mét.
Khối lượng: 4,700g ~ 5,300g.
Chất liệu : Đồng (Copper)

    Dưới đây là thông số kỹ thuật của sản phẩm ray điện an toàn compact bar

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn Compact bar
Ray điện an toàn cầu trục hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn Compact bar
Thông tin sản phẩm ray điện an toàn Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn Compact bar
Thông số kỹ thuật Ray điện an toàn cầu trục hàn Quốc                                                          
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn Compact bar
Thông tin sản phẩm ray điện an toàn Hàn Quốc

   Công ty TNHH MTT Hàn Quốc chuyên cung cấp các loại thiết bị cầu trục (thiết bị nậng hạ) khác như: ray điện an toàn compact bar, ray điện cầu trục Hàn Quốc các loại, ray điện an toàn cầu trục 1P, 3P, 4P. Hệ thống ray điện Hàn Quốc, hệ thống thanh ray điện cầu trục 3P, 4P, ray điện đơn Hàn Quốc dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục,chổi tiếp điện (tay lấy điện), tay lấy điện cầu trục, tay lấy điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện Hàn Quốc , hộp nối ray điện đơn cầu trục.
Chổi tiếp điện cầu trục các loại, các loại chổi tiếp điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện cầu trục Hàn Quốc, hộp nối ray điện đơn cầu trục Hàn Quốc.
   Palang cầu trục, palang Hyundai, motor cầu trục, motor dầm biên các loại, khởi động từ, điều khiển từ xa, điều khiển từ xa cầu trục, remote điều khiển từ xa cho cầu trục, tay bấm điều khiển từ xa cầu trục. Palang chống cháy nổ, palang cáp điện mẹ bồng con, thắng điện từ, Diot SR-60 bokuk. Diot bk-060j1 cầu trục, Palang cáp dầm đơn 3 tấn 6 mét Hyundai, Palang cáp dầm đôi 5 tấn 12 mét Hyundai, tay bấm điều khiển cầu trục 6 nút chính hãng, tay bấm điều khiển 4 nút, ray điện an toan chính hãng.

Hits: 155

error: Content is protected !!