Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN

  Quy định quản lý chất lượng Palang điện Hyundai là điều quan trọng trong quá trình sử dụng. Để đảm bảo an toàn cho người lao động và chất lượng của công trình.
Các loại palang hyundai đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay có thể kể đến là Palang xích điệnPalang cáp điện.
Việc quản lý chất lượng Palang điện gồm: quản lý hồ sơ kỹ thuật, quy định đối với
Palang điện sản xuất trong nước, Palang điện nhập khẩu, Palang điện lưu thông trên thị trường và quản lý sử dụng an toàn Palang điện Hyundai.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Quy định quản lý chất lượng palang điện Hyundai

Hồ sơ kỹ thuật gốc của Palang điện Hyundai gồm có:

– Bản thuyết minh chung phải thể hiện được các thông tin như: tên và địa chỉ của nhà sản xuất, kiểu mẫu, mã hiệu, năm sản xuất, tải trọng nâng tiêu chuẩn, công suất động cơ, nguyên lý hoạt động và những đặc trưng kỹ thuật chính (thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, cơ cấu hạn chế quá tải, cơ cấu nâng) và các tiêu chuẩn áp dụng đối với Palang điện.
– Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động.
– Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của Palang.
– Bản vẽ tổng thể của Palang có ghi các kích thước và thông số chính.
– Quy trình kiểm tra và thử tải, quy trình xử lý, khắc phục sự cố.
– Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt.
– Chế độ kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
– Các chế độ làm việc của palang và các thiết bị an toàn.

Quy định quản lý chất lượng palang điện và sản xuất palang điện.

* Palang điện sản xuất trong nước.
   Nhà sản xuất Palang điện phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng đối vởi sản phẩm như sau:
– Đầy đủ hồ sơ kỹ thuật như quy định đã nói ở trên.
– Palang được sản xuất ở trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật đối với Palang điện dựa trên cơ sở việc chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.
– Đơn vị chế tạo phải công bố hợp quy và đăng ký hợp quy đối với Palang điện theo quy định sau khi được chứng nhận hợp quy.
– Phải được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
– Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Quản lý chất lượng sản phẩm ray điện Hàn Quốc và Palang HYundai

* Palang điện nhập khẩu.
 – Đầy đủ hồ sơ kỹ thuật như quy định đã nói ở trên.
– Palang điện khi nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy.
– Trong trường hợp nhập khẩu theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của nước ta với các nước xuất khẩu Palang điện quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các palang này được miễn kiểm tra nhập khẩu.
Palang điện nhập khẩu không đáp ứng được các hồ sơ kỹ thuật gốc, khi nhập khẩu phải được tiến hành kiểm tra tại cửa nhập khẩu bởi các cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
– Palang điện nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định và xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Palang cáp Hyundai 250 tấn do MTT Hàn Quốc phấn phối

* Palang điện lưu thông trên thị trường.
  Palang điện đang lưu thông trên thị trường cần được người bán hàng thực hiện các yêu cầu sau:
– Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, lưu thông palang điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
– Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của palang điện.
– Chịu sự kiểm tra chất lượng theo những nội dung, trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý vi phạm theo luật định.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Ghi nhớ khi dùng Palang Hyundai
Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Quy định sử định cầu trục và Palang Hyundai

* Quản lý sử dụng an toàn Palang điện.

  Palang điện phải được sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, người vận hành palang điện phải được đào tạo an toàn lần đầu trước khi giao việc, đào tạo an toàn định kỳ hàng năm và phải được cấp chứng chỉ đào tạo an toàn lao động theo quy định.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Palang cáp 15 tấn Hyundai
Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Quy định quản lý chất lượng Palang cáp điện Hyundai

Những yêu cầu an toàn khi sử dụng Palang điện:
– Chỉ sử dụng Palang điện có tình trạng kỹ thuật tốt và chưa hết hạn kiểm định kỹ thuật an toàn. Trong quá trình sử dụng nếu phát hiện Palang điện không đảm bảo an toàn, đơn vị sử dụng có thể đưa ra yêu cầu kiểm định trước thời hạn.
– Các palang điện trước khi đưa vào sử dụng phải được gắn tem kiểm định và ghi nhãn theo quy định.
– Mỗi palang điện phải có sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa riêng theo quy định của nhà sản xuất.

Thiết Bị Cầu Trục MTT Hàn Quốc QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PALANG ĐIỆN
Quản lý chất lượng palang điện Hyundai

– Palang điện phải được sử dụng, vận chuyển. lưu giữ, bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
– Người vận hành Palang điện phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, giầy, mũ bảo hộ, găng tay và các loại phương tiện bảo vệ khác theo quy định.

Hits: 18

Viết một bình luận