Máng C cầu trục 30 x 40

Máng C cầu trục - Track system

Tên sản phẩm: Máng C cầu trục
Mã sản phẩm: MS-TF1.
Kích thước: 3 mét và 5 mét/ cây.
Thông số: steel 40 x 30 x 1.6T.
Aluminuim: 40 x 30 x 2.5T.

Xuất xứ: Hàn Quốc.

Dưới đây là thông số chi tiết Máng C cầu trục – Track.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Sơ đồ lắp đặt ray C cầu trục Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Cách lắp đặt ray chữ C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Các phụ kiện đi kèm máng C cầu trục-Track C
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Các phụ kiện đi kèm máng ray C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Các phụ kiện máng chữ C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Phụ kiện máng C cầu trục Hàn Quốc
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Máng C cầu trục - Track system
Phụ kiện máng C cầu trục Myung shin

 Công ty TNHH MTT Hàn Quốc còn có cung cấp các loại thiết bị cầu trục (thiết bị nâng hạ) khác như: ray điện an toàn, ray điện an toàn cầu trục.
Hệ thống ray điện an toàn, hệ thống ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, ray điện an toàn dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục.
Tay lấy điện cầu trục, tay lấy điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục các loại, các loại chổi tiếp điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục.
Kẹp ray điện an toàn, kẹp ray điện an toàn các loại, kẹp ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, căng ray điện an toàn, căng ray điện an toàn cầu trục, máng C-Track.
Máng C cầu trục, nối ray C, nối ray C cầu trục, hộp nối ray C cầu trục, hệ thống điện trượt ray C cầu trục, máng C-Track treo cáp cầu trục, hệ thống máng C treo cáp cầu trục, dây cáp điện dẹp, cáp dẹp cấp điện cầu trục
Cáp dẹp cầu trục, dây cáp dẹp các loại cho cầu trục, cáp dẹp máng ray C cầu trục, cáp dẹp cầu trục, các loại cáp dẹp cầu trục, dây cáp điện dẹp cho ray C cầu trục, cáp điều khiển, con trượt ray C.
Palang Hyundai, palang cáp điện dòng thấp.

Hits: 357