Ray Điện ComPact Bar- COMPACT-BAR

Thông số kỹ thuật chi tiết.

Ray điện compact-bar được Công ty MTT Hàn Quốc chuyên cung cấp và phân phối nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc.

Dưới đây là thông số kỹ thuật của ray điện compact-bar

THIẾT BỊ CẦU TRỤC MTT HÀN QUỐC Ray Điện ComPact Bar- COMPACT-BAR
Thông số chi tiết ray điện Compact
THIẾT BỊ CẦU TRỤC MTT HÀN QUỐC Ray Điện ComPact Bar- COMPACT-BAR
Thông số chi tiết ray điện Compact
THIẾT BỊ CẦU TRỤC MTT HÀN QUỐC Ray Điện ComPact Bar- COMPACT-BAR
Thông số chi tiết ray điện Compact
THIẾT BỊ CẦU TRỤC MTT HÀN QUỐC Ray Điện ComPact Bar- COMPACT-BAR
Thông số chi tiết ray điện Compact

   Công ty TNHH MTT Korea chuyên cung cấp các loại thiết bị cầu trục (thiết bị nậng hạ) khác như: ray điện compact bar, ray điện an toàn cầu trục các loại,ray điện cầu trục 1P, 3P, 4P.
  Hệ thống ray điện an toàn, hệ thống thanh ray điện an toàn 3P, 4P, ray điện an toàn dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục,chổi tiếp điện (tay lấy điện), tay lấy điện cầu trục, tay lấy điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục.
Chổi tiếp điện cầu trục các loại, các loại chổi tiếp điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục.
   Palang cầu trục, palang Hyundai, motor cầu trục, motor dầm biên các loại, khởi động từ, điều khiển từ xa, điều khiển từ xa cầu trục, remote điều khiển từ xa cho cầu trục, tay bấm điều khiển từ xa cầu trục.

Palang chống chấy nổ, palang cáp điện mẹ bồng con, thắng điện từ, Diot SR-60.

Hits: 31