RAY ĐIỆN AN TOÀN 3P HÀN QUỐC

RAY ĐIỆN AN TOÀN-E60

RAY ĐIỆN AN TOÀN 3P HÀN QUỐC

1. Thông số chi tiết sản phẩm – Mã số sản phẩm: MS-TB-60 (90,150,200,300,500) – Ray điện an toàn:  3P- 4P- 6P. – Dòng điện